สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
จังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
ผู้ดูแลระบบ
การแปลงแผนแม่บทกำแพงเพชร
ประชุม GPP
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556

 

อ่านข่าวอื่นๆ
 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติกำแพงเพชร เดือนมิถุนายน 2556
 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ ในงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2555
 งานนบพระ - เล่นเพลง กำแพงเพชร 2553
 มีนาคม 2555